Startside

Om oss

Tjenester

Anlegget

Linker

Bilder

Kontakt
Anlegget

Produksjonsanlegget består av flere enheter og er satt opp med den hensikt å få som best utnyttelse av naturressursene. I den henseende knuses all stein, først med grovknuser ned til 100mm (kjeftknuser). Bruddsubb og grovknusesubb til og med 16 med mer tas deretter ut. Øvrig stein knuses deretter på konknuse ned til respektive størrelser. Tilslagsmaterialene som leveres betegnes derfor knust” (K).

Grovknusen består av matlomme før kjeftknuse. Transportbånd fører råmassen over de et to-lags sikt som tar ut 0/16 til vegformål og resten tas til videre fordeling på finknuse.

Finknusen består av mater (suppus tas ut), mateband til et tre - lags sikt hvor to fraksjoner blir tatt ut, band for overstein til konknuse og returband til mateband.

Planlagt drift

Uttaket vil gå i sørlig og østlig retning i det småkuperte terrenget. Her kan det tas ned i en pallhøyde, da total høyde på skuff ikke vil overstige 20 meter. Utsprengning tar sikte på at utsprengt stein er relativt små.

Etter utsprengning i en del av taket blir den utsprengte massen viderefordelt imens boring og forberedelser for nytt uttak foregår et annet sted noe unna. Det er oppsatt egen godkjent driftsplan for uttaket.