Bedriften

Gabbro Norge AS er et aksjerselskap, godt etablert som produsent av pukk til variert bruk (veg, asfalt, jernbane og betongformål). Pukkproduksjon ble startet i 2001, da med en eier, men i slutten av 2006 ble aksjerkapitalen splittet jevnt mellom to eiere. Transport fra forekomsten foregår kun med båtfrakt.

Gabbro Nor har kun mobile knussverk, og tar mye knussing rundt på Helgeland, har oppdrag fra Bodø i nord, til Vesa i sør.

Forekomsten.

Steintaket ligger på Mjåsundneset, på sørsiden av øya Tomma i Nesna kommune. Drivretningen er vestlig og sørlig i henhold til oppsatt driftsplan i småkupert landskap for uttak av 5 – 5 millioner tonn med mulighet for flere.

Driftsplanen for forekomsten tilsier uttak ned til kt. + 2,4, og begrensningen er på den ene siden sjøen og på den andre siden fylkesveien til Tingvoll.

Mineralene er gabbro med egenvekt rundt 2,90 Mg/m3. Kvaliteten har vist seg gjennom årene å være godt egnet til vegformål. Firmaet skal nå inn på leveranse blant annet til betong- og asfaltproduksjon.

Tilsatte

Det er i alt 11 personer involvert i det daglige produksjonsarbeid inkludert administrasjonen.

Daglig leder og produksjonsleder danner firmaets daglige ledelse.

Kvalitetspolitikk.

Gabbro Nor AS har som mål å produsere varer og tjenester som tilfredsstiller våre kunders krav. Våre aktiviteter skal alltid ligge innenfor de rammer og lover som er gitt av de offentlige myndigheter.

For å oppnå disse målsetninger, må alle som arbeider i bedriften ha nødvendige kunnskaper for å uføre sitt arbeid. Ledelsen har ansvaret for at nødvendig opplæring finner sted.

Ansvaret for kvaliteten på de produkter som bedriften produserer ligger på ledelsen i Gabbro Nor AS, men igjennom et system med et delegert ansvar og myndighetsforhold, så har alle ansatte et våkent forhold til kvaliteten på vegne av bedriften og på bedriftens produkter. 

Kvalitetsansvarlig har ansvar og myndighet til å oppdatere og videreutvikle bedriftens kvalitetssystem.
Startside

Om oss

Tjenester

Anlegget

Linker

Bilder

Kontakt
Om oss